Chương trình bảo dưỡng miễn phí
Hino Motors Vietnam Fanpage
Hino Youtube
TP.HCM  0918.764.115
HÀ NỘI  0912.150.393
 0913.238.638

Liên hệ

BỘ PHẬN BÁN HÀNG
Điện thoại: 84-4-3-217 1018
BỘ PHẬN MUA HÀNG
VÀ PHỤ TÙNG

Điện thoại: 84-4-3-861 6017 (Máy lẻ:332)
Di động: 0913 234 139
BỘ PHẬN SẢN XUẤT VÀ KĨ THUẬT
Điện thoại: 84-4-3-861 6017
(Máy lẻ:334)
Di động: 0913 238 638