Chương trình bảo dưỡng miễn phí
Hino Motors Vietnam Fanpage
Hino Youtube
TP.HCM  0918.764.115
HÀ NỘI  0912.150.393
 0913.238.638

Chương trình khuyến mại

Chương trình bảo dưỡng miễn phí

Miễn Phí:
Toàn bộ nhân công kiểm tra xe & thay thế phụ tùng
Toàn bộ phụ tùng bảo dưỡng ( các loại lọc )
Toàn bộ các loại dầu mở bôi trơn