Chương trình bảo dưỡng miễn phí
Hino Motors Vietnam Fanpage
Hino Youtube
TP.HCM  0918.764.115
HÀ NỘI  0912.150.393
 0913.238.638

Văn bản - Chính sách

Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định biểu phí và mức Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Từ ngày 1.4.2016, theo thông tư số 22/2016/TT-BTC, một số quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới sẽ có sự điều chỉnh.

Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT quy định mới về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2016, quy định về về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 87/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/205 kèm theo quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và các phương tiện vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành thông tư 42/2014/TT-BGTVT ngày 15/09/2014 quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ.