Phụ tùng chính hiệu


Khách hàng cần giải đáp về phụ tùng chính hiệu HINO, vui lòng liên hệ:

Ông:TRẦN NGỌC QUANG
Trưởng phòng Phụ Tùng.
Điện thoại: 84-4-2-2465144
Fax: 84-4-3-6815344
Di động: 0913234139
Email: tranngocquang@hino.vn